Kyokushin Karate Klubas OSU logo

Parama klubui

Gerbiami bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pasinaudodami 1,2 % GPM paramos galimybe paramą skyrėte klubui. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinant mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines aplinkas, stiprinant klubo materialinę bazę. Jūs labai padėsite klubui, jeigu skirsite iki 1,2 % GPM ir šiais metais. Sieksime ir toliau atnaujinti bei modernizuoti edukacines bei mokymo(si) erdves. Dėkojame už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, bendrus siekius kuriant saugią bei gražią aplinką ir tikimės tolimesnio gražaus bendradarbiavimo.

Klubo “OSU” administracija.

Teikti prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai bus galima tik elektroniniu būdu – VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) arba atvykus į VMI gyventojų aptarnavimo padalinį.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;
2 laukelyje – Jūsų telefono numeris;
3V laukelyje – Jūsų vardas;
3P laukelyje – Jūsų pavardė;
4 laukelyje – Jūsų adresas;
5 laukelyje – rašyti 2022;
6S laukelyje – žymėti varnelę;
E1 laukelyje – rašyti 2 (paramos gavėjas);
E2 laukelyje – rašyti 302522142;
E4 laukelyje – rašyti 1,2 arba kitą ne didesnį skaičių, atitinkantį Jūsų skiriamo mokesčio dalį klubui;
E5 laukelyje – nurodyti iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate paramą – pildoma tik norint pajamų mokesčio dalį skirti ilgiau kaip 1 metus.

Scroll to Top